Erektilna disfunkcija

Erektilna disfunkcija (ED) ili impotencija je seksualna disfunkcija koju karakteriše nemogućnost postizanja i održavanja erekcije  penisa tokom seksualne aktivnosti muškaraca.

Erekcija penisa je hidraulični efekat dolaska i zadržavanja krvi u sunđerastim tkivima penisa.

Ovaj proces se najčešće pokreće kao rezultat seksualnog uzbuđenja, kada se signali prenose od mozga do nervnih završetaka u penisu.

Najvažniji uzroci organskog porekla su kardiovaskularne bolesti i dijabetes, neurološki probleminpr, trauma usled operacije prostatektomije, hormonalnih nedostataka (hipogonadizma) i neželjenih dejstava droga.

Psihološka impotencija je ona prilikom koje izostaje erekcija ili penetracija zbog misli ili osećanja (psiholoških razloga), a ne zbog fizičke nemogućnosti; ona je nešto ređa, ali se često može pomoći.

Treba napomenuti da kod psihološke impotencije, postoji snažan odgovor na placebo tretman.

Erektilna disfunkcija – impotencija –  može imati ozbiljne psihološke posledice koje mogu biti vezane za poteškoće u vezama i samopouzdanjem muškaraca.

Osim lečenja uzroka kao što su nedostatak kalijuma ili kontaminacija arsenom putem vode za piće.  Prva linija lečenja erektilne disfunkcije sastoji se od postupaka protiv PDE5 lekova (prvi od kojih je sildenafil ili Kamagra).

U nekim slučajevima, lečenje može uključivati prostaglandin tablete u uretri, inekcije u penis, protezu za penis, pumpu za penis ili vaskularno rekonstruktivnu operaciju.

Latinski termin impotentia coeundi definiše jednostavnu nesposobnost umetanja penisa u vaginu; on je sada uglavnom zamenjen preciznijim terminima, kao što je erektilna disfunkcija (ED). Proučavanje erektilne disfunkcije unutar medicine pokriveno je andrologijom, koja je grana urologije.

Istraživanje pokazuje da je erektilna disfunkcija česta.

Navodi se da oko 40% muškaraca pati od erektilne disfunkcije ili impotencije, barem povremeno.

Erektilna disfunkcija – Znakovi i simptomi


Erektilna disfunkcija je okarakterisana regularnom ili ponovljenom nemogućnošću dobijanja ili održavanja erekcije.

erektilna disfunkcija simptomi

Impotencija se analizira na nekoliko načina:

 • Dobijanje potpune erekcije u nekom periodu, kao što je noćna otečenost penisa tokom spavanja (kada su um i psihološki problemi, ako ih ima, manje prisutni), ima tendenciju da ukaže na to da fizičke strukture funkcionalno rade.
 • Ostali faktori koji dovode do poremećaja erekcije su dijabetes mellitus (uzrokujući neuropatiju).

Erektilna Disfunkcija – Uzroci


 • Lekovi (antidepresivi (SSRI) i nikotin su najčešći)
 • Neurogeni poremećaji
 • Kavernoznim poremećajima (pejronijeva bolest)
 • Psihološki uzroci: anksioznost, stres i mentalni poremećaji
 • Operacija
 • Starenje. Četiri puta češći je kod muškaraca u 60-im godinama od onih u 40-im.
 • Otkazivanje bubrega
 • Bolesti kao što su dijabetes mellitus i multipla skleroza (MS). Iako ova dva uzroka nisu dokazana na njih se sumnja jer uzrokuju probleme i sa protokom krvi i sa živčanim sistemom.
 • Svakodnevica: pušenje je ključni uzrok erektilne disfunkcije. Pušenje uzrokuje impotenciju jer podstiče suženje arterija.

Erektilna-Disfunkcija-Uzroci

Hirurški zahvati mogu za nekoliko stanja ukloniti anatomske strukture potrebne kako bi se postigla erekcija, oštećenje živce ili umanjen dotok krvi.

Erektilna disfunkcija je česta komplikacija kod lečenja raka prostate, uključujući prostatektomiju i uništavanje prostate spoljašnjim zračenjem.

Sama žlezda prostate nije potrebna kako bi se postigla erekcija.

Kada je u pitanju operacija ingvinalne hernije, u većini slučajeva, i u nedostatku postoperativnih komplikacija, operativnim putem može doći do oporavka seksualnog života bolesnika sa preoperativnom seksualnom disfunkcijom, dok, u većini slučajeva, to ne utiče na bolesnike sa preoperativnim normalnim seksualnim životom.

Impotencija takođe može biti povezana sa biciklizmom i zbog neuroloških i zbog vaskularnih problema zbog kompresije. Povećanje rizika, je kako se čini oko 1,7 puta.

Značajne brige da korišćenje pornografije može uzrokovati erektilnu disfunkciju nisu potkrepljene epidemiološkim studijama prema nedavnom pregledu literature.

Ipak, druga recenzija i članak analize slučaja članak tvrde da korišćenje pornografije zaista uzrokuje erektilnu disfunkciju, a kritikuje ranije opisani pregled literature.

Patofiziologija


Erekcijom penisa upravljaju dva mehanizma: refleksna erekcija, koja se postiže direktnim dodirom osovine penisa, i psihogena erekcija, koja se postiže erotskim ili emocionalnim nadražajima.

Prvi koristi periferne živce i donje delove leđne moždine, dok je drugi koristi limbički sistem mozga.

impotencija

U oba slučaja, netaknuti nervni sistem je potreban za uspešnu i potpunu erekciju. Stimulacija osovine penisa od strane nervnog sistema dovodi do lučenja azot-oksida (NO), što dovodi do opuštanja glatkih mišića korpusa kavernozuma (glavno erektilno tkivo penisa), a nakon toga do erekcije penisa.

 

Osim toga, odgovarajući nivoi testosterona (proizvedenog od strane testisa) i očuvane hipofize su potrebni za razvoj zdravog erektilnog sistema. Kako se može shvatiti iz mehanizama normalne erekcije, impotencija se može razviti zbog hormonskih nedostataka, poremećaja nervnog sistema, nedostatka odgovarajućeg snabdevanja penisa krvlju ili psiholoških problema.

Povreda kičmene moždine uzrokuje seksualnu disfunkciju uključujući ED.

Ograničen protok krvi može proisteći iz oslabljene funkcije endotela nastale zbog uobičajenih uzroka povezanih sa bolešću koronarnih arterija, ali takođe može biti uzrokovan dugotrajnim izlaganjem jakom svetlu.

Dijagnoza


Ne postoje formalni testovi kako bi dijagnostikovala erektilna disfunkcija. Neke analize krvi se obično vrše da bi isključila osnovna oboljenja, kao što su hipogonadizam i prolaktinom.

Impotencija je takođe povezana sa uopšteno slabim fizičkim zdravljem, lošim prehrambenim navikama, gojaznošću, a najkonkretnije sa kardiovaskularnim bolestima kao što su oboljenje koronarnih arterija i bolest perifernih krvnih sudova.

erektilna disfunkcija dijagnoza

Dakle, temeljan fizički pregled je koristan, posebno jednostavna potraga za prethodno neopaženom kilom prepona jer ona može uticati na seksualne funkcije kod muškaraca a pritom se lako leči.

Koristan i jednostavan način da se napravi razlika između fiziološke i psihološke impotencije je da se utvrdi da li pacijent ikada ima erekciju . Ako nikada, problem je verovatno fiziološki; ako ponekad ( koliko god retko ), on može biti fiziološki ili psihološki.

Trenutni dijagnostički i statistički priručnik mentalnih bolesti (DSM-IV) uključuje listing za impotenciju.

Dupleks ultrazvuk

Dupleks ultrazvuk se koristi za procenu protoka krvi, curenja vena, znakova ateroskleroze i ožiljaka ili kalcifikacije erektilnog tkiva. Ubrizgavanje prostaglandina, hormona nalik stimulatoru koji se proizvodi u telu, izaziva erekciju. Ultrazvuk se potom koristi da bi se videla vaskularna dilatacija i izmerio krvni pritisak penisa.

Funkcionisanje nerava u penisu

Testovi kao što su test  bulbokavernoznog refleksa se koriste za utvrđivanje da li postoji dovoljna osetljivost nerava u penisu . Lekar steže glavić (glava) penisa, što odmah izaziva grčenje anusa ukoliko funkcija nerava je normalna.

Lekar meri kašnjenje između stiska, i kontrakcije posmatrajućii sfinkter ili osećajući ga sa prstom na koji je navučena rukavica a koji je ubačen pored anusa .

Noćna otečenost penisa ( NPT )

Normalno je da čovek ima pet do šest erekcija tokom sna, posebno tokom sna brzog kretanja očiju ( REM ). Njihovo odsustvo može da ukazuje na problem sa nervnom funkcijom ili dotokom krvi u penis.

Postoje dva načina za merenje promena krutosti i obima penisa tokom noćne erekcije : snap merač i merač deformacija .

Značajan procenat ljudi koji ne pate od seksualne disfunkcije ipak nemaju redovne noćne erekcije .

Biotesiometrija penisa

Ovaj test koristi elektromagnetnu vibraciju da proceni osetljivost i nervnu funkciju glavića i osovine penisa.

Dinamička infuzija kavernozometrija (DICC)

Tehnika pri kojoj se tečnosti upumpava u penis u poznatom tempu i pritisku. Pruža merenje vaskularnog pritiska u korpusu kavernozumu tokom erekcije.

Korpus kavernoziometrija

Kavernozografija je merenje vaskularnog pritiska korpusa kavernozuma. Fiziološki rastvor se pod pritiskom daje infuzijom u korpus kavernozuma sa leptir iglom, a protok potreban da se održi erekcija ukazuje na stepen venskog curenja.

Odgovornost venskog curenja može da se vizualizovati infuzijom mešavine slanog rastvora i rendgena kontrastnog sredstva i izvođenjem kavernozograma.U Digitalnoj Angiografiji Oduzimanja (DSA), slike se stiču digitalno.

Magnetna rezonantna angiografija (MRA)

Ovo je slično magnetnoj rezonanci. Magnetna rezonantna angiografija koristi magnetna polja i radio talase da pruži detaljne slike krvnih sudova. Lekari mogu ubrizgati „kontrastni agens“ u krvotok pacijenta koji uzrokuje da se vaskularna tkiva istaknu u odnosu na druga tkiva.

Kontrastni agens obezbeđuje poboljšane informacije koje se odnose snabdevanje krvlju i vaskularne anomalije.

Erektilna Disfunkcija – Lečenje


Lečenje zavisi od uzroka.

Vežbanje, naročito aerobne vežbe u srednjim godinama su efikasne u sprečavanju ED; vežbanje kao lečenje je pod istraživanjem.Za pušače, prestanak dovodi do značajnog poboljšanja.

erektilna disfunkcija lecenje

Oralna farmakoterapija i erekcija vakuumom su sredstva prve linije lečenja,slede injekcije lekova u penis, i implantanti za penis.

Lečenje oralnim putem

Inhibitori fotodiesteraze tipa 5

Ciklični nukleotidi fosfodiesteraze predstavljaju grupu enzima koji uništavaju ciklične nukleotide cikličnog adenozin monofosfata (cAMP) i cikličnog guanozin monofosfata (cGMP).

Fosfodiesteraze postoje u različitim molekularnim oblicima i neravnomerno su raspoređene po celom telu.

Jedan od oblika fosfodiesteraze se naziva PDE5, i inhibicija PDE 5 povećava količinu cGMP dostupnog u dotoku krvi u penis, čime se povećava protok krvi. PDE5 inhibitorisildenafil Kamagra Oral Gel su lekovi  koji se uzimaju oralnim putem.

Lokalni lekovi

Lokalna krema kojom se kombinuje alprostadil sa pojačivačem prodiranja DDAIP je odobrena u Kanadi pod imenom Vitaros kao prva linija kako bi se lečela erektilna disfunkcija.

Lekovi koji se ubrizgavaju

Još jedan režim tretmana je terapija ubrizgavanjem. Jedan od sledećih lekova se ubrizgava u penis: papaverin, fentolamin i prostaglandin E1.

Ekstrakorporalna terapija šok talasima

Ekstrakorporalna terapija šok talasima je relativno novi tretman erektilne disfunkcije koji nije na bazi lekova, ne zahteva operciju i nema neželjenih nuspojava. To je ista terapija se koristi u ortopediji , urologiji i kardiologiji i koja se pri višim energijama koristi za razbijanje kamena u bubregu , poznatih kao lithotripsi.

Indikacije erektilne disfunkcije su odobrene za upotrebu u Evropi, većini zemalja na Bliskom istoku i Južnoj Americi , kao i u Kanadi. U ovom trenutku nisu odobrene od strane FDA (US Ministarstvo Hrane i Lekova).

Pumpe

Uređaj za erekciju vakuumom pomaže dotok krv u penis primenom negativnog pritiska. Ovaj tip uređaja se ponekad naziva penis pumpa i može se koristiti tačno pre seksualnog odnosa. Nekoliko tipova FDA su odobrili uređaje za terapiju vakuumom i oni su dostupni uz lekarski recept.

erektilna disfunkcija penis pumpa

Kada farmakološke metode ne uspevaju, spoljna vakumska pumpa namenski dizajnirana može se koristiti za postizanje erekcije, sa posebnim kompresionim prstenom pričvršćenim na penis da je održi.

Ove pumpe treba razlikovati od drugih penis pumpi (isporučuju se bez kompresionih prstenova) koje , umesto da se koristi za privremeno lečenje impotencije, tvrde da se poveća dužina penisa ako se koriste često, ili vibriraju kao pomoć pri masturbaciji. Drastičnije , gumeni ili kruti implanti za penis mogu se ugraditi hirurškim putem .

Operacija

U studiji u Nemačkoj od 224 pacijenata sa kilom na preponi, 23,2 % od njih pominje preoperativne seksualne disfunkcije u vezi sa kilom na preponi .

Postoperativno , hirurška popravka imala je pozitivan uticaj na seksualne funkcije kod ovih bolesnika.

Često , u krajnjem slučaju , ako drugi tretmani ne uspeju, najčešći postupak je ubacivanje protetskih implanata koji podrazumevaju ubacivanje veštačkih šipki u penis.

Alternativna medicina

FDA ne preporučuje alternativne terapije (odnosno one koji nisu dobile FDA odobrenje) za lečenje seksualne disfunkcije. Mnogi proizvodi se reklamiraju kao “ Biljna Vijagra“ ili “ prirodni “ proizvodi za poboljšanje seksulanih funkcija. Ali ni jedno kliničko ispitivanje i naučna studija ne podržavaju efikasnost ovih proizvoda za lečenje erektilne disfunkcije.

Sintetička hemijska jedinjenja kao sildenafil su pronađeni kao primese u mnogim od ovih proizvoda. Ministarstvo za Hranu i Lekove Sjedinjenih Država upozorava potrošače da verovatno svaki proizvod namenjen seksualnom poboljšanju koji tvrdi da deluje kao prozvodi na recept sadrži takve štetne materije.

Istorija

Krajem 16. i 17. veka u Francuskoj , muška impotencija je smatrana zločinom, a bila je i pravni osnov za razvod . Praksa, koja je uključivala inspekciju podnosioca žalbe od strane sudskog veštaka, proglašena je nepristojnom 1677.-e godine.

Džon R. Brinkli pokrenuo je bum lekovima za mušku impotenciju SAD u 1920-im i 1930-im. Njegovi radio programi preporučuju skupe implante žlezde koza i „mercurochrome“ injekcije kao put ka obnovljenoj polnoj zrelosti muškaraca, uključujući i operacije hirurga Serž Voronoffa.

Moderna terapija za impotenciju napravila značajan napredak u 1983. , kada je britanski fiziolog Giles Brendli skinuo pantalone i pokazao šokantnoj publici iz Urodinamics društva njegovu Papaverinom indukovanu erekciju

Lek koji Brendli ubrizgava u penis je nespecifični vasodilator, agens alfa – blokade, a mehanizam delovanja je svakako korporalna relaksacija glatkih mišića . Efekat koji je Brendli otkrio utvrdio je osnove za kasniji razvoj specifičnih , sigurnih i oralno efikasnih terapija lekovima.

Istraživanja

Terapija genima

Terapija genima se razvija da bi omogućila nedeljama ili mesecima dugi efekat, podržavajući erekcije. Ova terapija genima podrazumeva injekciju transfer gena, kalcijum – senzitivni kalijum kanal ( hMaki – K ), u penis.

Tx2-6

Studija izvršena na Medicinskom Koledžu Džordžija je utvrdila da otrov od brazilskog lutajućeg pauka sadrži toksin, pod nazivom Tk2-6, koji izaziva erekciju. Naučnici veruju da kombinacija ovih toksina sa postojećim lekovima, kao što je Vijagra može dovesti do efikasnog tretmana erektilne disfunkcije.

Kako Povećati Penis Prirodnim Putem

MAXMAN IV

1. Kako povećati penis uz pomoć biljaka,

2. Povećanje penisa uz pomoć prirodnih rešenja,

3. Šta trebate izbegavati.

Ako želite da povećate veličinu vašeg penisa, postoji nekoliko biljaka koje možete koristiti za stimulaciju protoka krvi u tom području i koji mogu prirodno da pomognu da dodje do potpune erekcije. Za pravo prirodno rešenje, za povećanje u dužini i širini trebalo bi da napravite promene u ishrani, da budete fizički aktivni i da smršate.

Mnogo je jednostavnije i sigurnije od hiruškog zahvata, zar ne?

1.deo – Upotreba biljaka za povećanje penisa

1. Pokušajte sa Ženšenom

Za crveni korejski ženšen se veruje da daje podsticaj nervnom sistemu kroz ženšenosid, prirodni sastojka biljke.

kako_povecati_penis - ginsengIako ne postoje ubedljivi naučni dokazi da ženšen izaziva povećanje penisa, kao deo naučne studije u  Južnoj Koreji, muškarci koji su koristili ekstrat te biljke u tabletama, imali su kvalitenije seksualno iskustvo posle nekoliko nedelja uzimanja suplementa.

– kontraindikacije sa ženšenom se mogu javiti sa nekoliko medikamenata i mogu imati negativne propratne efekte za osobe koje imaju neke vrste kancera, kardio-vaskularna oboljenja i nesanicu. Pre nego što odlučite da redovno koristite ženšen, konsultujte se sa vašim doktorom.

– ako razmišljate da počnete da uzimate ženšen suplemente tražite Korejski ženšen koren i uzimajte samo 500mg dnevno.

– uvek postoji rizik prilikom uzimanja biljnih suplemenatai koji nisu regulisani od strane uprave za hranu i kupujte ih uvek od renomiranih prodavaca i nemojte nikada uzimati više od preporučene doze.

2. Uzmite u obzir i ginko bilobu

Ginko Biloba se često uzima za povećanje memorije ali pomaže i pri povećanju cirkulacije krvi a samim tim može pojačati dotok krvi u penis.

kako_povecati_penis - ginko-biloba

Prema istraživanjima koje je sprovedeno na univerzitetu u Kaliforniji, ginko biloba je najefikasnija kao pomoć muškarcima koji koriste antidepresive koji mogu dovesti do erektilne disfunkcije. Druga studija je pokazala da ginko nije imao nikakvog efekta.

Naučni podaci su prilično nejasni, ali pošto ginko poboljšava memoriju i ima relativno malo neželjenih efekata, može biti vredan pokušaja.

– ginko biloba se može konzumirati kao čaj ili se uzimati u kapsulama, kroz ishranu. Obe vrste su veomo zastupljene u prodavnicama zdrave hrane.

– nemojte uzimati suplemente ako ste na terapiju za proredjivanje krvi. Pre upotrebe se konsultujte sa vašim doktorom da se uverite da je ovaj suplement bezbedan za vas.

3. Probajte da koristite maca suplemente

Ovaj prah je takodje poznat kao afrodizijak u nekim kulturama.

kako_povecati_penis - maca

Peruanska maka sadrži sastojke koji navodno kod muškaraca povećavaju energiju i služi za održavanje stabilne erekcije. Za ove podatke ne postoje naučni dokazi, tako da je najbolje biti oprezan pri njenom korišćenju. Pre korišćenja obratite se vašem doktoru da biste bili sigurni  u njenu neškodljvost.

4. Razmislite o korišćenju L-arginina

L-arginin je aminokiselina koja dovodi do povećanja protoka krvi, pomažući penisu da postane veći tokom erekcije.

kako_povecati_penis - L-arginine7Studija sprovedena na univerzitetu u Tel Avivu pokazala je da su neki muškarci doživeli poboljšanje nakon uzimanja suplementa u periodu od 6 nedelja. Ona je dostupna u prodavnicama zdrave hrane I preporučena doza je po 1 gram 3 puta dnevno.

Ovaj suplement ne treba uzimati ako koristite nitroglicerin jer može da izazove pad krvnog pritiska. Konsultujte vašeg doktora pre uzimanja ove aminokiseline.

5. Jedite lubenicu

To nije biljka ali ima svojstva koja mogu pomoći pri povećanju veličine i i produženju erekcije ista kao i L-arginin aminokiselina.

kako_povecati_penis - lubenica

Lubenica sadrži aminokiselinu koja se zove citrulin koja se preobražava u arginin koja dovodi do proširivanja krvnih sudova.

Činjenica da lubenica sadrži citrulin je relativno novo otkriće, tako da nisu sporovedena istraživanja da bi se saznalo koliko je  stvarno njeno delovanje i koliko lubenice bi trebali da konzumirate da bi se osetile prednosti u vezi sa povećanjem penisa.

Medjutim, pošto se lubenica smatra superhranom za zdravlje, ne možete pogrešiti koliko god da je kozumirate.

2.deo – Upotreba prirodnih rešenja za povećanje

6. Prestanite da pušite

Veličina vašeg penisa, bez obzira da li je opušten ili u erekciji zavisi od toga koliko krvi je u njemu.

kako povecati penis-prestanite-da-pusite

Korišćenjem duvanskih proizvoda izazivaju to da arterije postanu uže, što zauzvrat smanjuje protok krvi  u penisu. Vi pušenjem direktno utičete na to da vam penis bude manji.

7. Redovno vežbajte

Redovnim vežbanjem na zdrav način vi povećavate i pojačavate cirkulaciju i ojačavate arterije koje vode krv do vašeg polnog organa.

kako_povecati_penis - redovno vezbanje

Ako uopšte ne vežbate, vaš penis ne može da ostvari svoj pun putencijal kako u obimu i dužini. Trudite se da vežbate oko sat vremena dnevno, bilo da idete na plivanje, trčanje ili vožnju biciklom. Bilo koja vrsta vežbi će pomoći da se poveća protok krvi do penisa

– medjutim, ne postoje vežbe koje biste izvodili na penisu i od čega bi on bio veći. Penis se sastoji od glatkih mišića koji ne povećavaju svoju masu prilikom vežbanja.

8. Radite vežbe za karlično dno

Možda vaš penis neće biti veći od klasičnog vežbanja, ali ako ojačate karlično dno, vaše telo će biti u mnogo boljem stanju da zadrži krv u penisu.

kako_povecati_penis - kegel-vezbeDno karlice pritiska venu što dovodi do toga da se krv više zadržava u penisu tokom erekcije.

Možete ojačati svoju karlicu radeći Kegelove vežbe. Istraživanjem koje se sprovelo u Velikoj Britaniji došlo se do zaključka da muškarci koji upražnjavaju Kegelove vežbe su iskusili bolju seksualnu funkcionalnost od onih koji su se pridržavali zdravog načina života a sa druge strane nisu radili vežbe.

– nadite vaše karlično dno zatezanjem mišića koga koristite da biste zaustavili mokrenje,

– zategnite i opustite mišić 8 puta. Odmorite se i uradite opet 8 puta. Ponovite sve tou kupno 3-4 puta,

– radite vežbe samo jednom dnevno.

9. Gledajte da izgubite masne naslage sa stomaka

Vaš penis može izgledati manji nego što jeste ako je delimično zaklonjen kožom i masnim tkivom koja visi preko vrha.

kako_povecati_penis - masne-naslage

Gubljenje masti iz stomačnog predela nije jednostavan zadatak, ali može napraviti veliku razliku kada je u pitanju percepcija veličine penisa. Počnite da preduzimate mere za gubljenje težine i takodje ćete primetiti napredak u željenom predelu.

Prema izveštaju univerziteta Harvard muškarci sa obimom struka oko 106 cm su imali 50% veće šanse da obole od erektilne disfunkcije od onih kojima je obim struka bio oko 80 cm.

– redovno vežbanje će vam pomoći da smršate. Trudite se da radite kardio vežbe i vežbe snage.

– jedite posno meso, ribu, integralne žitarice, pasulj, mahunarke, voće, povrće i maslinovo ulje.

– izbegavajte preradjevine, prekomernu upotrebu šećera i skroba i hidrogenizovana ulja.

10. Pokušajte sa spravama za povećanje penisa

Postoji nekoliko jednostavnih neinvazivnih naprava koje možete koristit kao pomoć za rast penisa i koji  će ostati dovoljno dugo tako da biste imali seksualni odnos.

kako_povecati_penis - penis pumpa

Ako je vaš cilj da imate bolju i čvršću erekciju bez upotrebe medikamenata ili invazivnih tretmana probajte jedan od ovih uredjaja.

kako_povecati_penis - prsten za penis

– prsten za penis. On funkcioniše tako što zadržava krv u penisu,što izaziva da postane pun krvi bez oticanja. Vaš penis će privremeno biti veći a erekcija ce biti potpuna.

– pumpa za penis. To je aparat koji radi po principu vakuma. To je aparat koji se stavlja na penis.Kada korstite ručnu pumpu, ona uvlači krv u penis, ona dovodi krv i drži penis u erekciji.

3.deo – Šta trebate izbegavati

Držite se dalje od proizvoda za koje se tvrdi da povećevaju veličinu penisa

Pošto mnogo muškarca želi veći penis, postoji mnogo prevaranata koji bi hteli da takvu stvar iskoriste, obećacajući stvari koje ne mogu da ispune. Ne postoji magični napitak od koga će vaš penis da poraste. To je potpuno nasledna stvar, genetska. Ne trošite novac uzalud i nemojte da ugrožavate vaše zdravlje proizvodima i kompanijama koje vam obećavaju čudo.

Budite oprezni sa takozvanim prirodnim proizvodima

To su kokteli od biljka za koje se zna da povećavaju protok krvi u penisu, ali pošto nisu njihov status nije regulisan od strane FDA teško je znati kakvi se neželjeni efekti mogu javiti.

-izbegavajte kupovinu lekova iz neproverenih izvora

-ako ipak kupite ovakav proizvod, nemojte ga konzumirati dok se ne konsultujete sa vašim doktorom

Ne gubite vreme sa istezanjem

Za ovu tehniku se kaže da produžava penis iu nekim slučajevima se to i desi.Ali što postaje duži, postaje i tanji. Ovom metodom možete  izgubiti obim na uštrb dužine. Jedini slučaj kada se koristi istezanje penisa je posle operacije, da se ožiljci ne bi gomilali.