Erektilna disfunkcija - Impotencija kod muškaraca, lečenje

kamagra gold baner slika

Erektilna disfunkcija (ED) ili impotencija je seksualna disfunkcija koju karakteriše nemogućnost postizanja i održavanja erekcije penisa tokom seksualne aktivnosti muškaraca.

Erekcija penisa je hidraulični efekat dolaska i zadržavanja krvi u sunđerastim tkivima penisa.

video snimak blog simptomi erektilne disfunkcije

Ovaj proces se najčešće pokreće kao rezultat seksualnog uzbuđenja, kada se signali prenose od mozga do nervnih završetaka u penisu.

Najvažniji uzroci organskog porekla su kardiovaskularne bolesti i dijabetes, neurološki probleminpr, trauma usled operacije prostatektomije, hormonalnih nedostataka (hipogonadizma) i neželjenih dejstava droga.

Psihološka impotencija je ona prilikom koje izostaje erekcija ili penetracija zbog misli ili osećanja (psiholoških razloga), a ne zbog fizičke nemogućnosti; ona je nešto ređa, ali se često može pomoći.

Treba napomenuti da kod psihološke impotencije, postoji snažan odgovor na placebo tretman.

Erektilna disfunkcija – impotencija – može imati ozbiljne psihološke posledice koje mogu biti vezane za poteškoće u vezama i samopouzdanjem muškaraca.

Osim lečenja uzroka kao što su nedostatak kalijuma ili kontaminacija arsenom putem vode za piće. Prva linija lečenja erektilne disfunkcije sastoji se od postupaka protiv PDE5 lekova (prvi od kojih je sildenafil ili Kamagra).

U nekim slučajevima, lečenje može uključivati prostaglandin tablete u uretri, inekcije u penis, protezu za penis, pumpu za penis ili vaskularno rekonstruktivnu operaciju.

Latinski termin impotentia coeundi definiše jednostavnu nesposobnost umetanja penisa u vaginu; on je sada uglavnom zamenjen preciznijim terminima, kao što je erektilna disfunkcija (ED). Proučavanje erektilne disfunkcije unutar medicine pokriveno je andrologijom, koja je grana urologije.

Istraživanje pokazuje da je erektilna disfunkcija česta.

Navodi se da oko 40% muškaraca pati od erektilne disfunkcije ili impotencije, barem povremeno.

EREKTILNA DISFUNKCIJA
Znakovi i simptomi

Erektilna disfunkcija je okarakterisana regularnom ili ponovljenom nemogućnošću dobijanja ili održavanja erekcije.

simptomi erektilne disfunkcije

Impotencija se analizira na nekoliko načina:

 • Dobijanje potpune erekcije u nekom periodu, kao što je noćna otečenost penisa tokom spavanja (kada su um i psihološki problemi, ako ih ima, manje prisutni), ima tendenciju da ukaže na to da fizičke strukture funkcionalno rade.
 • Ostali faktori koji dovode do poremećaja erekcije su dijabetes mellitus (uzrokujući neuropatiju).

EREKTILNA DISFUNKCIJA - UZROCI

 • Lekovi (antidepresivi (SSRI) i nikotin su najčešći)
 • Neurogeni poremećaji
 • Kavernoznim poremećajima (pejronijeva bolest)
 • Psihološki uzroci: anksioznost, stres i mentalni poremećaji
 • Operacija
 • Starenje. Četiri puta češći je kod muškaraca u 60-im godinama od onih u 40-im.
 • Otkazivanje bubrega
 • Bolesti kao što su dijabetes mellitus i multipla skleroza (MS). Iako ova dva uzroka nisu dokazana na njih se sumnja jer uzrokuju probleme i sa protokom krvi i sa živčanim sistemom.
 • Svakodnevica: pušenje je ključni uzrok erektilne disfunkcije. Pušenje uzrokuje impotenciju jer podstiče suženje arterija.
uzroci erektilne disfunkcije

Hirurški zahvati mogu za nekoliko stanja ukloniti anatomske strukture potrebne kako bi se postigla erekcija, oštećenje živce ili umanjen dotok krvi.

Erektilna disfunkcija je česta komplikacija kod lečenja raka prostate, uključujući prostatektomiju i uništavanje prostate spoljašnjim zračenjem.

Sama žlezda prostate nije potrebna kako bi se postigla erekcija.

Kada je u pitanju operacija ingvinalne hernije, u većini slučajeva, i u nedostatku postoperativnih komplikacija, operativnim putem može doći do oporavka seksualnog života bolesnika sa preoperativnom seksualnom disfunkcijom, dok, u većini slučajeva, to ne utiče na bolesnike sa preoperativnim normalnim seksualnim životom.

Impotencija takođe može biti povezana sa biciklizmom i zbog neuroloških i zbog vaskularnih problema zbog kompresije. Povećanje rizika, je kako se čini oko 1,7 puta.

Značajne brige da korišćenje pornografije može uzrokovati erektilnu disfunkciju nisu potkrepljene epidemiološkim studijama prema nedavnom pregledu literature.

Ipak, druga recenzija i članak analize slučaja članak tvrde da korišćenje pornografije zaista uzrokuje erektilnu disfunkciju, a kritikuje ranije opisani pregled literature.

PATOFIZIOLOGIJA

Erekcijom penisa upravljaju dva mehanizma: refleksna erekcija, koja se postiže direktnim dodirom osovine penisa, i psihogena erekcija, koja se postiže erotskim ili emocionalnim nadražajima.

Prvi koristi periferne živce i donje delove leđne moždine, dok je drugi koristi limbički sistem mozga.

impotencija - erektilna disfunkcija

U oba slučaja, netaknuti nervni sistem je potreban za uspešnu i potpunu erekciju. Stimulacija osovine penisa od strane nervnog sistema dovodi do lučenja azot-oksida (NO), što dovodi do opuštanja glatkih mišića korpusa kavernozuma (glavno erektilno tkivo penisa), a nakon toga do erekcije penisa.

Osim toga, odgovarajući nivoi testosterona (proizvedenog od strane testisa) i očuvane hipofize su potrebni za razvoj zdravog erektilnog sistema. Kako se može shvatiti iz mehanizama normalne erekcije, impotencija se može razviti zbog hormonskih nedostataka, poremećaja nervnog sistema, nedostatka odgovarajućeg snabdevanja penisa krvlju ili psiholoških problema.

Povreda kičmene moždine uzrokuje seksualnu disfunkciju uključujući ED.

Ograničen protok krvi može proisteći iz oslabljene funkcije endotela nastale zbog uobičajenih uzroka povezanih sa bolešću koronarnih arterija, ali takođe može biti uzrokovan dugotrajnim izlaganjem jakom svetlu.

DIJAGNOZA

Ne postoje formalni testovi kako bi dijagnostikovala erektilna disfunkcija. Neke analize krvi se obično vrše da bi isključila osnovna oboljenja, kao što su hipogonadizam i prolaktinom.

Impotencija je takođe povezana sa uopšteno slabim fizičkim zdravljem, lošim prehrambenim navikama, gojaznošću, a najkonkretnije sa kardiovaskularnim bolestima kao što su oboljenje koronarnih arterija i bolest perifernih krvnih sudova.

dijagnoza - erektilna disfunkcija

Dakle, temeljan fizički pregled je koristan, posebno jednostavna potraga za prethodno neopaženom kilom prepona jer ona može uticati na seksualne funkcije kod muškaraca a pritom se lako leči.

Koristan i jednostavan način da se napravi razlika između fiziološke i psihološke impotencije je da se utvrdi da li pacijent ikada ima erekciju. Ako nikada, problem je verovatno fiziološki; ako ponekad ( koliko god retko ), on može biti fiziološki ili psihološki.

Trenutni dijagnostički i statistički priručnik mentalnih bolesti (DSM-IV) uključuje listing za impotenciju.

Dupleks ultrazvuk

Dupleks ultrazvuk se koristi za procenu protoka krvi, curenja vena, znakova ateroskleroze i ožiljaka ili kalcifikacije erektilnog tkiva. Ubrizgavanje prostaglandina, hormona nalik stimulatoru koji se proizvodi u telu, izaziva erekciju. Ultrazvuk se potom koristi da bi se videla vaskularna dilatacija i izmerio krvni pritisak penisa.

Funkcionisanje nerava u penisu

Testovi kao što su test bulbokavernoznog refleksa se koriste za utvrđivanje da li postoji dovoljna osetljivost nerava u penisu. Lekar steže glavić (glava) penisa, što odmah izaziva grčenje anusa ukoliko funkcija nerava je normalna.

Lekar meri kašnjenje između stiska, i kontrakcije posmatrajućii sfinkter ili osećajući ga sa prstom na koji je navučena rukavica a koji je ubačen pored anusa.

Noćna otečenost penisa ( NPT )

Normalno je da čovek ima pet do šest erekcija tokom sna, posebno tokom sna brzog kretanja očiju ( REM ). Njihovo odsustvo može da ukazuje na problem sa nervnom funkcijom ili dotokom krvi u penis.

Postoje dva načina za merenje promena krutosti i obima penisa tokom noćne erekcije: snap merač i merač deformacija.

Značajan procenat ljudi koji ne pate od seksualne disfunkcije ipak nemaju redovne noćne erekcije.

Biotesiometrija penisa

Ovaj test koristi elektromagnetnu vibraciju da proceni osetljivost i nervnu funkciju glavića i osovine penisa.

Dinamička infuzija kavernozometrija (DICC)

Tehnika pri kojoj se tečnosti upumpava u penis u poznatom tempu i pritisku. Pruža merenje vaskularnog pritiska u korpusu kavernozumu tokom erekcije.

Korpus kavernoziometrija

Kavernozografija je merenje vaskularnog pritiska korpusa kavernozuma. Fiziološki rastvor se pod pritiskom daje infuzijom u korpus kavernozuma sa leptir iglom, a protok potreban da se održi erekcija ukazuje na stepen venskog curenja.

Odgovornost venskog curenja može da se vizualizovati infuzijom mešavine slanog rastvora i rendgena kontrastnog sredstva i izvođenjem kavernozograma.U Digitalnoj Angiografiji Oduzimanja (DSA), slike se stiču digitalno.

Magnetna rezonantna angiografija (MRA)

Ovo je slično magnetnoj rezonanci. Magnetna rezonantna angiografija koristi magnetna polja i radio talase da pruži detaljne slike krvnih sudova. Lekari mogu ubrizgati „kontrastni agens“ u krvotok pacijenta koji uzrokuje da se vaskularna tkiva istaknu u odnosu na druga tkiva.

Kontrastni agens obezbeđuje poboljšane informacije koje se odnose snabdevanje krvlju i vaskularne anomalije.

EREKTILNA DISFUNKCIJA - LEČENJE

Lečenje zavisi od uzroka.

Vežbanje, naročito aerobne vežbe u srednjim godinama su efikasne u sprečavanju ED; vežbanje kao lečenje je pod istraživanjem. Za pušače, prestanak dovodi do značajnog poboljšanja.

lečenje - erektilna disfunkcija

Oralna farmakoterapija i erekcija vakuumom su sredstva prve linije lečenja,slede injekcije lekova u penis, i implantanti za penis.

LEČENJE ORALNIM PUTEM

Inhibitori fotodiesteraze tipa 5

Ciklični nukleotidi fosfodiesteraze predstavljaju grupu enzima koji uništavaju ciklične nukleotide cikličnog adenozin monofosfata (cAMP) i cikličnog guanozin monofosfata (cGMP).

Fosfodiesteraze postoje u različitim molekularnim oblicima i neravnomerno su raspoređene po celom telu.

Jedan od oblika fosfodiesteraze se naziva PDE5, i inhibicija PDE 5 povećava količinu cGMP dostupnog u dotoku krvi u penis, čime se povećava protok krvi. PDE5 inhibitorisildenafil Kamagra Oral Gel su lekovi koji se uzimaju oralnim putem.

Lokalni lekovi

Lokalna krema kojom se kombinuje alprostadil sa pojačivačem prodiranja DDAIP je odobrena u Kanadi pod imenom Vitaros kao prva linija kako bi se lečela erektilna disfunkcija.

Lekovi koji se ubrizgavaju

Još jedan režim tretmana je terapija ubrizgavanjem. Jedan od sledećih lekova se ubrizgava u penis: papaverin, fentolamin i prostaglandin E1.

Ekstrakorporalna terapija šok talasima

Ekstrakorporalna terapija šok talasima je relativno novi tretman erektilne disfunkcije koji nije na bazi lekova, ne zahteva operciju i nema neželjenih nuspojava. To je ista terapija se koristi u ortopediji, urologiji i kardiologiji i koja se pri višim energijama koristi za razbijanje kamena u bubregu, poznatih kao lithotripsi.

Indikacije erektilne disfunkcije su odobrene za upotrebu u Evropi, većini zemalja na Bliskom istoku i Južnoj Americi , kao i u Kanadi. U ovom trenutku nisu odobrene od strane FDA (US Ministarstvo Hrane i Lekova).

Pumpe

Uređaj za erekciju vakuumom pomaže dotok krv u penis primenom negativnog pritiska. Ovaj tip uređaja se ponekad naziva penis pumpa i može se koristiti tačno pre seksualnog odnosa. Nekoliko tipova FDA su odobrili uređaje za terapiju vakuumom i oni su dostupni uz lekarski recept.

penis pumpa u lečenju erektilne disfunkcije

Kada farmakološke metode ne uspevaju, spoljna vakumska pumpa namenski dizajnirana može se koristiti za postizanje erekcije, sa posebnim kompresionim prstenom pričvršćenim na penis da je održi.

Ove pumpe treba razlikovati od drugih penis pumpi (isporučuju se bez kompresionih prstenova) koje, umesto da se koristi za privremeno lečenje impotencije, tvrde da se poveća dužina penisa ako se koriste često, ili vibriraju kao pomoć pri masturbaciji. Drastičnije, gumeni ili kruti implanti za penis mogu se ugraditi hirurškim putem.

Operacija

U studiji u Nemačkoj od 224 pacijenata sa kilom na preponi, 23,2 % od njih pominje preoperativne seksualne disfunkcije u vezi sa kilom na preponi.

Postoperativno, hirurška popravka imala je pozitivan uticaj na seksualne funkcije kod ovih bolesnika.

Često, u krajnjem slučaju, ako drugi tretmani ne uspeju, najčešći postupak je ubacivanje protetskih implanata koji podrazumevaju ubacivanje veštačkih šipki u penis.

Alternativna medicina

FDA ne preporučuje alternativne terapije (odnosno one koji nisu dobile FDA odobrenje) za lečenje seksualne disfunkcije. Mnogi proizvodi se reklamiraju kao “ Biljna Vijagra“ ili “ prirodni “ proizvodi za poboljšanje seksulanih funkcija. Ali ni jedno kliničko ispitivanje i naučna studija ne podržavaju efikasnost ovih proizvoda za lečenje erektilne disfunkcije.

Sintetička hemijska jedinjenja kao sildenafil su pronađeni kao primese u mnogim od ovih proizvoda. Ministarstvo za Hranu i Lekove Sjedinjenih Država upozorava potrošače da verovatno svaki proizvod namenjen seksualnom poboljšanju koji tvrdi da deluje kao prozvodi na recept sadrži takve štetne materije.

ISTORIJA

Krajem XVI i XVII veka u Francuskoj, muška impotencija je smatrana zločinom, a bila je i pravni osnov za razvod. Praksa, koja je uključivala inspekciju podnosioca žalbe od strane sudskog veštaka, proglašena je nepristojnom 1677.godine.

Džon R. Brinkli pokrenuo je bum lekovima za mušku impotenciju SAD u 1920-im i 1930-im. Njegovi radio programi preporučuju skupe implante žlezde koza i „mercurochrome“ injekcije kao put ka obnovljenoj polnoj zrelosti muškaraca, uključujući i operacije hirurga Serž Voronoffa.

Moderna terapija za impotenciju napravila značajan napredak u 1983. , kada je britanski fiziolog Giles Brendli skinuo pantalone i pokazao šokantnoj publici iz Urodinamics društva njegovu Papaverinom indukovanu erekciju.

Lek koji Brendli ubrizgava u penis je nespecifični vasodilator, agens alfa – blokade, a mehanizam delovanja je svakako korporalna relaksacija glatkih mišića . Efekat koji je Brendli otkrio utvrdio je osnove za kasniji razvoj specifičnih, sigurnih i oralno efikasnih terapija lekovima.

ISTRAŽIVANJA

Terapija genima

Terapija genima se razvija da bi omogućila nedeljama ili mesecima dugi efekat, podržavajući erekcije. Ova terapija genima podrazumeva injekciju transfer gena, kalcijum – senzitivni kalijum kanal (hMaki –K), u penis.

Tx2-6

Studija izvršena na Medicinskom Koledžu Džordžija je utvrdila da otrov od brazilskog lutajućeg pauka sadrži toksin, pod nazivom Tk2-6, koji izaziva erekciju. Naučnici veruju da kombinacija ovih toksina sa postojećim lekovima, kao što je Vijagra može dovesti do efikasnog tretmana erektilne disfunkcije.

Vežbe kojima potencijalno možete neutralisati Erektilnu Disfunkciju

Vežbe za jačanje karličnog dna (Kegelove vežbe):

Mišići dna karlice su najvažniji mišići za pravilno snabdevanje penisa krvlju, a samim tim i za formiranje erekcija. Stoga, vežbe za aktiviranje mišića karličnog dna, takozvane Kegelove vežbe, su najkorisnije moguće vežbe za osobe koje pate od erektilne disfunkcije.

Da biste ih pravilno izveli potrebno je da izdahnete, stisnete mišiće karlice, izbrojite u sebi ili naglas do 3 i zatim opustite.

Nakon toga, udahnite punim plućima, izdahnite vazduh i stisnite opet, 1, 2, 3. Krajnje jednostavno, zar ne?

Ali vodite računa da stiskate tačno one mišiće koje treba, lako može doći do greške. Naime, mišići koje kontrakujete ne uključuju stomak, noge i zadnjicu. Najlakše ćete identifikovati koje mišiće treba da stiskate tokom mokrenja.

Za vreme mokrenja, prekinite mlaz nekoliko puta i baš ti mišići kojima prekidate mlaz su oni koje targetirate Kegelovim vežbama.

Ove vežbe slobodno možete izvoditi po 10 ili 20 puta, 2, 3 puta na dan.

U početku vam se može dogoditi da ne možete da izvedete 10 ponavljanja odjednom, ali to je sve normalno. Uradite onoliko koliko možete, budite uporni i za tili čas ćete moći da izvedete i 3 puta na dan po 20 kegela.

Ove vežbe su sjajne zato što se mogu izvoditi gotovo neprimetno i u svakoj situaciji. Možete ih izvoditi iz različitih položaja, kao na primer, ležeći na leđima sa savijenim kolenima i stopalima ravno na zemlji, sa rukama položenim pored tela.

Drugi način bi bio u sedećem položaju, sa stopalima na podu i opuštenim rukama pokraj tela.

Treći na primer u uspravnom, stajaćem položaju, sa opuštenim rukama pored tela. Dakle, možete ih izvoditi dok sedite u kancelariji, za računarom, dok stojite u gradskom prevozu, kuvate u kuhinji, mogućnosti su neograničene.

Vežbe za jačanje karličnog dna nisu samo dobre za otklanjanje problema erektilne disfunkcije, već i za pravilan rad urinarnog i crevnog sistema, kao i uopštenog poboljšanja seksualnog zadovoljstva.

Vežbanje Pilatesa:

Ova grupa vežbi predstavlja izazov održanja snage karličnog dna dok je telo u pokretu. Ove vežbe uključuju sledeće:

 • Obaranje kolena: U izvođenju ove vežbe startujemo u istoj pozi kao kod Kegelovih vežbi, ležeći na leđima sa savijenim kolenima i rukama pokraj tela. Počinjemo sa disanjem i stiskanjem mišića karličnog dna, samo ovaj put u toku stiska obaramo jedno koleno na stranu, vodeći računa o pravilnoj kontrakciji mišića. Zatim kada udahnete, opuštate stisak i vraćate koleno u neutralan, prvobitni položaj. Sve to ponovite i sa drugim kolenom i drugom stranom tela. Poželjno bi bilo da se ova vežba ponovi oko 10 puta sa jedna, 10 puta sa druge strane. Kao i kod običnih kegelovih vežbi, možda vam u početku bude naporno, ali nakon malo vežbe i truda, steći će se i kondicija.
 • Podizanje stopala: Ponovo vežbu počinjemo iz osnovne Kegelove poze, za one koji nisu čitali prethodne vežbe, ukratko, lezite na leđa, savijte noge u kolenima, stopala na podu, ruke uz telo. Počnite sa disanjem, nakon izdaha i stiskanja mišića karličnog dna, polako krenite sa dizanjem jednog stopala sa poda. Spustite nogu prilikom udisaja. Sve to ponavljajte naizmenično i sa jedne i sa druge strane. I ovu vežbu odradite u deset ponavljanja.
 • Karlični most: Ovde, iz osnovnog položaja, karakterističnog za Kegelove vežbe, umesto pomeranja kolena ili stopala, ovoga puta pomerate kukove. Naime, izdignite kukove u vis, oslanjajući se samo na gornja leđa. Dakle, guza i lumbalni deo su u vazduhu, oslonac je na stopalima i ramenima, ruke su opuštene i dalje na podu. Posle tri uzdaha i izdaha, spustite se u neutralan položaj. Za početak pokušajte sa tri, četiri ponavljanja ove vežbe, sa ciljem da ostvarite posle nekog vremena i treninga, 10 ponavljanja.

Ostale vežbe koje možete praktikovati:

Pokretanje mišića karličnog dna, ali i ostalih mišića iz okoline može imati pozitivan uticaj na stanje erektilne disfunkcije.

Najnovije studije ukazuju na to da vežbe aerobika mogu imati pozitivne efekte na ED, kao i uopšteno zdravlje.

Svojim delovanjem na stanja koja su indirektni uzročnici erektilne disfunkcije kao što su gojaznost, dijabetes i vaskularna oboljenja, u značajnoj meri smanjuje efekte erektilne disfunkcije.

U sistematskom pregledu podataka objavljenom ove godine, autori nam javljaju da je primećeno da osobe koje praktikuju aerobik i aerobne vežbe 4 puta nedeljno imaju značajna poboljšanja kod njihovih stanja ED.

Vežbe koje su ispitanici izvodili su različite, od bicikla i trčanja, do boksa, veslanja i preskakanja kanapa.

Ako vam sve ovo zvuči previše, pokušajte sa nešto bržim hodom, 30 minuta na dan, 3 do 4 puta nedeljno.

Možda vam to bude sasvim dovoljno da pokrenete kardiovaskularni sistem, poboljšate imunitet i smanjite ili potpuno eliminišete erektilnu disfunkciju iz svog života.

Šta da očekujete?

Prava poboljšanja u stanjima erektilne disfunkcije su zabeležena kada dođe i do promene načina vođenja života.

Regulisanjem dijete, vremena ishrane i izvođenjem vežbi, posebno onih vežbi namenjenih isključivo za mišiće karlice i aerobika, možemo u značajnoj meri smanjiti ili potpuno neutralisati efekte erektilne disfunkcije.

Ali upamtite, kada vežbate:

Za vežbe karličnog dna:

 • U početku, ne očekujte mnogo. Možda ćete moći da samo uradite 3 ili 4 ponavljanja.
 • Kroz praksu, kroz ponavljanja, povećavaćete svoju snagu, svoju izdržljivost i vremenom ćete moći da uradite i po deset ponavljanja, više puta na dan.

Za aerobik:

 • Svaka sesija vežbanja bi trebalo da traje minimum 40 minuta.
 • Trebalo bi da se pridržavate aerobnog treninga minimum 6 meseci. Nakon toga bi trebalo da primetite neka poboljšanja, svakako na polju izdržljivosti, snage, kardiovaskularnog i sveukupnog zdravlja, pa što da ne i na polju ED.
idi ina vrh
ikona telefona